Mijn Praktijk voor Psychotherapie is een kleinschalige vrijgevestigde praktijk gevestigd in Belgisch Park in Den Haag. 

In mijn praktijk bied ik individuele psychotherapie aan (jong) volwassenen en ouderen die last hebben van psychische problemen. 

Psychotherapie richt zich op het verminderen van psychische problemen of het beter hanteerbaar maken hiervan. Ik heb ruime ervaring binnen de specialistische GGZ. Belangrijke waarden in mijn werk zijn persoonlijke betrokkenheid, openheid en professionaliteit.

Voorbeelden van problemen waarvoor je terecht kan zijn:

  • langer bestaande sombere stemming / verlies van energie 
  • angst, paniek of overmatig piekeren
  • gecompliceerde rouw, zoals overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid
  • onverwerkte traumatische gebeurtenissen, herbelevingen/nachtmerries
  • problematiek rondom zwangerschapsverlies, miskramen en ongewenste  kinderloosheid
  • levensfaseproblematiek, zoals rolverandering na ouderschap of pensioen
  • gebrek aan zelfvertrouwen / negatief zelfbeeld 
  • sterk wisselende stemmingen, problemen met reguleren van emoties
  • problemen in relaties, zoals terugkerende conflicten of juist sociale geremdheid  

Bij verslaving, psychotische problematiek  en crisisgevoeligheid is mijn praktijk niet geschikt vanwege beperkte beschikbaarheid. In dat geval kan je beter hulp zoeken bij een GGZ-instelling, waar er speciale regelingen zijn voor crisis en achterwacht.