Behandelaanbod

Problemen waarvoor je bij mij terecht kan:

  • langer bestaande sombere stemming / verlies van energie 
  • angst, paniek of overmatig piekeren
  • gecompliceerde rouw, zoals overlijden van een dierbare, verlies van gezondheid
  • onverwerkte traumatische gebeurtenissen, herbelevingen/nachtmerries
  • problematiek rondom zwangerschapsverlies, miskramen en ongewenste  kinderloosheid
  • levensfaseproblematiek, zoals rolverandering na ouderschap of pensioen
  • gebrek aan zelfvertrouwen / negatief zelfbeeld 
  • sterk wisselende stemmingen, problemen met reguleren van emoties
  • problemen in relaties, zoals terugkerende conflicten of juist sociale geremdheid

De therapie is soms kort, soms langer; in het ene geval meer klachtgericht en gestructureerd, in het andere geval meer persoonsgericht en ongestructureerd.

Psychodynamische psychotherapie
Deze vorm van psychotherapie is gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt(e). Het gaat om verhelderen van de achtergrond en betekenis van de psychische problemen, die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Het gaat ook om het opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën waardoor mensen greep krijgen op hun doen en laten en een manier vinden om met zichzelf en de ander om te gaan.
Samen met de therapeut ontdekt de cliënt(e) achterliggende gedachten en gevoelens –zoals angst, schaamte, onzekerheid en schuld- die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en leiden tot herhalingspatronen.
Voor meer info:  NVPP.nl

EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing ( EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen die last hebben van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals fysiek/seksueel geweld of een andere ingrijpende gebeurtenis.
Voor meer info: EMDR.nl

Affectfobietherapie

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven, helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn, bijvoorbeeld als we vrezen overweldigd te worden door wat we ervaren, of geleerd hebben dat emoties er niet mogen zijn.

Dan kunnen we bang worden voor wat we voelen, en een zogenoemde emotie- of affectfobie ontwikkelen. We trekken ons terug, vervreemden van anderen, durven niet meer kwetsbaar te zijn en missen plezier in ons leven. Doordat we onze gevoelens hebben weggestopt verdwijnt ook onze spontaniteit, en kunnen we last krijgen van spanning, onrust, een moe en uitgeput gevoel en vage lichamelijke klachten. We worden ontevreden over ons werk of onze relaties en durven ons daarin niet te laten gelden.

In zulke gevallen kan een therapie die focust op de angst voor gevoelens behulpzaam zijn, waarbij we onderzoeken hoe je in concrete situaties handelt, welke gevoelens, angsten en onzekerheden je daarbij ervaart en welke situaties je uit de weg gaat. Soms maak je een uitstap naar het verleden. Dat helpt om te begrijpen dat bepaalde gevoelens, zoals bijvoorbeeld boosheid en verdriet, in je kindertijd niet geaccepteerd werden en het dus noodzakelijk was om die weg te stoppen. Daarna ga je aan de slag om die gevoelens in het heden weer toe te laten. Vaak geeft dat opluchting en meer grip op je leven.

Ook bespreek je hoe je naar jezelf kijkt. Mogelijk is er een strenge en beoordelende kant in jezelf die ervoor zorgt dat je ieder greintje zelfvertrouwen de kop indrukt. Je leert om die ondermijnende kant los te laten en met vriendelijke ogen naar jezelf te kijken. Je krijgt daardoor vaak meer zelfvertrouwen en gaat makkelijker met anderen om.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de AFT een positief resultaat oplevert. Vooral mensen met angst en depressieve klachten en mensen met ontwijkende en afhankelijke persoonlijkheidsproblematiek hebben er baat bij .