Aanmelden

Aanmelden kan via e-mail of telefonisch. In het eerste (telefonische) contact zoeken we samen uit of een intake bij mij zinvol is. Om in aanmerking te komen voor zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar heb je voorafgaand aan de intake een verwijsbrief van de huisarts nodig voor specialistische GGZ.

De intake bestaat meestal uit twee a drie gesprekken, waarbij ik je klachten, je levensgeschiedenis, je persoonlijkheid en je wensen cq. hulpvraag in kaart breng. Ik maak daarbij aanvullend gebruik van vragenlijsten die ik via een digitale link naar je verstuur in een beveiligde online omgeving (Telepsy).  Het kan ook zinvol zijn om, met jouw toestemming, informatie op te vragen bij eerdere behandelaars.

Na de intake volgt een adviesgesprek, waarin ik de diagnose bespreek en we gezamenlijk een behandelplan opstellen t.a.v. doelen, behandelmethode, frequentie van het contact en evaluatie. De huisarts wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling ge├»nformeerd, tenzij je aangeeft dit niet te willen.  

Tel:

06-20655468

Mail:

info@psychotherapiepraktijkvanheusden.nl