Kosten

Contractvrij

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Deze keuze heb ik gemaakt omdat ik niet achter het principe sta van marktwerking in de zorg. Ik vind het belangrijk om als behandelaar samen met de client de inhoud van de zorg te bepalen, en dit niet uit handen te geven aan verzekeraars. Hierdoor blijft de kwaliteit van zorg centraal staan.

Tarieven en vergoedingen

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet als specialistische GGZ (S-GGZ). Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen.

De therapie wordt afgerekend door middel van een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) waarvan de tarieven ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit  (Nza) worden vastgesteld. Voor de S-GGZ tarieven 2020: zie bijlage. In de DBC registreer ik alle tijd. Dit is een optelsom van directe tijd (gesprekstijd) en indirecte tijd (verslaglegging, verwerken van vragenlijsten, contacten met verwijzers, zorginhoudelijk overleg). Bij het afronden van de behandeling of in ieder geval na een jaar ontvang je een DBC-factuur. Je betaalt mij eerst rechtstreeks. De factuur die je van mij ontvangt, kan je zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Bij een naturapolis krijg je ongeveer 70% van het marktconforme tarief vergoed. Met een restitutiepolis krijg je het marktconforme tarief volledig van je verzekeraar vergoed. Het is verstandig om de polisvoorwaarden na te gaan voor je bij mij in behandeling komt.

Indien het traject beperkt is tot de intake, wordt op een soortgelijke wijze de DBC-factuur opgesteld, op basis van directe en indirecte tijd, kijk daarvoor bij diagnostiek in de bijlage voor de S-GGZ tarieven 2020: zie bijlage.

​Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) of als u de therapie verkiest geheel zelf te betalen, is het tarief in 2020  € 100 per sessie van 45  minuten. Er is in dit geval geen verwijzing van de huisarts nodig en geen communicatie met de huisarts omtrent uw behandeling.

No-show 
Afspraken die korter dan 24 uur vantevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor overmacht. Deze kosten bedragen  €50 en kunnen niet bij de zorgverzekering ingediend worden.

Algemene Voorwaarden

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing op de zorgverlening en de betaling daarvan. In deze link vindt u de Algemene Voorwaarden.