Kosten

Tarieven

De therapie wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend middels Zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld.
De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat uzelf rechtstreeks de maandelijkse rekening betaalt, gebaseerd op het NZA- tarief (45 minuten) van € 139,38. Dit tarief is inclusief verslaglegging en voorbereiding in belang van de sessie en uw dossier. De duur van een consult bepaalt het tarief. Doorgaans is dat 45 minuten. De praktijk gaat uit van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Bij meer dan 15 minuten afwijking van de agenda planning wordt het consult aangepast.

Via restitutie krijgt u ongeveer 70% terug van uw verzekeraar bij een naturapolis. Met een restitutiepolis krijgt u het marktconforme tarief volledig van uw verzekeraar vergoed.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) is het tarief in 2022 € 139, 95 per sessie van 45 minuten (NZA-tarief). Een verwijzing is dan niet nodig.

No-show 
Afspraken die korter dan 24 uur vantevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Dit geldt ook voor overmacht. Deze kosten bedragen  €65 en kunnen niet bij de zorgverzekering ingediend worden.

Algemene Voorwaarden

Er zijn algemene voorwaarden van toepassing op de zorgverlening en de betaling daarvan. In deze link vindt u de Algemene Voorwaarden.