Rechten

Vertrouwelijkheid

Alles wat je met mij bespreekt, valt onder mijn beroepsgeheim. Ik geef geen mondelinge of schriftelijke informatie aan anderen zonder jouw toestemming.  Het is gebruikelijk om een kort verslag te versturen over de diagnose en behandeling naar de verwijzer (meestal de huisarts). Indien je hier bezwaar tegen hebt , is het belangrijk om dit bij ons eerste contact aan te geven.

Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is het verplicht om de diagnose op de factuur te vermelden, tenzij je daar bezwaar tegen maakt. In dat geval kun je via mij een  privacyverklaring invullen.

Daarnaast heb ik als vrijgevestigde psychotherapeut regelmatig intervisie met een vaste groep collega’s, om de voortgang van de behandeling te bespreken en mijzelf te toetsen. Dit gebeurt anoniem, zonder je naam of andere tot de persoon herleidbare informatie te delen.

Kwaliteitsstatuut
De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, ter inzage in mijn praktijk. Hierin staat vermeld hoe wordt omgegaan met indicatiestelling, bewaking van behandelvoortgang, waarneming bij afwezigheid, etc.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft, is het raadzaam om dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Mocht u dit niet willen of we komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging LVVP